instagram facebook-call facebook-call

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

21.07.2022

מהי עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה וכיצד היא נאכפת?

שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה על ידי נהג הרכב, מהווה עבירת תעבורה חמורה ביותר, אשר נאכפת באופן נרחב על ידי רשויות החוק, ביניהן משטרת ישראל. כמו כן, תקנות התעבורה (התשכ"א -1961), מגדירות שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה כעבירה פלילית שדינה קנס בגובה 1,000 ₪ וצבירת 8 נקודות.

מחקרים הוכיחו כי השימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מסיח את דעתו של הנהג ומסית את תשומת ליבו מהריכוז בכביש אל עבר ריכוז בכתיבת ההודעות או קריאתן או למטרה אחרת. כך, שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון של הנהגים ושל הולכי הרגל בסביבה ותורם בצורה משמעותית לתאונות בדרכים.

לכן, בעת האחרונה, אנו עדים לכך שמשטרת ישראל משקיעה משאבים רבים על מנת לאכוף את עבירת השימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה, לרבות שימוש במצלמות טכנולוגיות מתקדמות שיש ביכולתן לתעד נהג המשתמש בטלפון נייד בזמן הנהיגה ממרחק של עד 100 מטרים, משקפות, רחפנים ושימוש בכלים טכנולוגיים נוספים.

יחד עם זאת, בעוד שנדמה כי קיימת הסכמה על כך שהשימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה מסכן את הציבור ועל כן צריך להיאסר, ישנה מחלוקת ביחס לפרשנות המונחים בחוק ובאשר למה הוא היקף האיסור הנדרש בהתאם.

מה כולל האיסור על השימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה?

על פי תק' (מס' 2) תשס"ח -2007 לתקנות התעבורה (התשכ"א- 1961), טלפון נייד הוא "מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג" ודיבורית היא "התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו". החוק אוסר על אחיזה בטלפון הנייד ועל שימוש בו, אלא באמצעות דיבורית ועל שליחה או קריאה של מסרונים (SMS). כמו כן, לפי החוק, על המכשיר הנייד להיות מוחזק באמצעות התקן ייעודי באופן יציב המונע את נפילתו, וחל איסור שהצג יציג תוכן כלשהוא, למעט תצוגה המיועדת לבקרה או לניווט של הרכב.

בפסק הדין בעניין תת"ע 12593-02-19 שנכתב על ידי בית משפט השלום לתעבורה בחיפה, ציין השופט אור כי הוא סבור שהמחוקק ביקש להתיר לחיצה רגעית בטלפון לשם שימוש בו כטלפון בלבד, ובהתאם קבע כי הסרת היד מההגה וחיוג או מענה על ידי נגיעה במסך המכשיר הנייד, איננה מהווה עבירה. אף על פי כן, חשוב לזכור כי החלטותיו של בית המשפט השלום אינן בגדר תקדים מחייב וכי ניתן שבמקרה דומה אחר יגיע השופט למסקנה אחרת.

האם האיסור חל גם בעת עצירה ברמזור אדום?

יש הטוענים כי האיסור המפורש על השימוש בטלפון הנייד בזמן תנועה בלבד בתקנה 28 לתקנות התעבורה, מלמד כי השימוש בו מותר בעת עצירה (למשל, בפקק תנועה או ברמזור אדום). דהיינו, על פניו, לשון התקנה מגבילה את השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה בפועל ולכן לא קיים איסור דומה במצב עצירה. אף על פי כן, הפסיקה אינה אחיד בעניין הזה ונחלקת בין מי שטוען כי חל איסור להשתמש בטלפון הנייד בזמן נהיגה בלבד, לבין מי שסבור כי האיסור מתייחס גם לזמני העצירה.

כך, למשל, בעניין עפ"ת 22190-12-10 אדר גד נגד מדינת ישראל, בית המשפט הבחין בין רכב העומד בשולי הדרך, שאינו נחשב בתנועה, לבין רכב העומד ברמזור אדום וכן נחשב בתנועה. במקרים אחרים, נקבע כי היות שסיום העצירה בפקק תנועה או ברמזור אדום לא יכול להיות צפוי על ידי הנהג מראש, האיסור על השימוש במכשיר הנייד חל גם על שלבים בהם הרכב בפניה, רמזור, חניה וכיוצא בזה.

כמו כן, ניתן לציין בזהירות כי במקרים רבים משטרת ישראל אינה אוכפת את החוק כאשר הרכב נמצא בעצירה מוחלטת, היות והסיכון הנשקף לציבור במקרים אלה נמוך משמעותית מאשר זה שקיים בזמן הנהיגה בפועל (לדוגמא, נהג של לימוזינה שעוצר במסגרת שירות שהוא מעניק). יחד עם זאת, אין מדובר בהנחיה מחייבת ובית המשפט עלול למצוא את הנהג אשם. לאור כך, מומלץ להימנע מהשימוש בטלפון הנייד גם בעת עמידה ברמזור אדום.

האם שימוש באוזניה בזמן נהיגה, יחשב לעבירה של שימוש בטלפון?

על פי תקנה 169 לתקנות התעבורה, "לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי".

בעקבות השימוש בצורת הרבים של המילה "אוזניות", באחד המקרים בית המשפט העליון נדרש לפרש את התקנה (רע"פ 3237-99 אהובה לוי נ' מדינת ישראל). באותו מקרה, בית המשפט מפי השופט קדמי קיבל את הערעור שהוגש על ידי נהגת שנהגה ברכב כאשר לאחת מאוזניה מוצמדת אוזניה שחוברה למכשיר הנייד ושהורשעה בבית המשפט השלום לתעבורה ובבית המשפט המחוזי.

בית המשפט העליון נימק את הכרעתו בכך שבעוד מטרתו של המחוקק למנוע ניתוק של הנהג מהנעשה סביבו בכביש על ידי הצמדת האוזניות לשתי אוזניו, נהיגה עם אוזניה אחת אמנם גורעת מרמת הקשב והמודעות של הנהג, אך היא איננה מובילה להתנתקות כזאת. כמו כן, הכרעתו של בית המשפט נתמכה בכך שהתקנה אינה אוסרת באופן מפורש את השימוש באוזניה אחת בעת הנהיגה ברכב.

יחד עם זאת, התשובה לשאלה האם שימוש באוזניה אחת בזמן הנהיגה נחשב לעבירת שימוש בטלפון נייד אינה חד משמעית. שכן, בעוד הפרשנות לתקנה 169 לתקנות התעבורה קובעת כי ניתן להשתמש באוזניה אחת, על פי תקנה 28 חל איסור להשתמש בטלפון נייד בזמן הנהיגה, למעט באמצעות דיבורית המותקנת בכלי הרכב.

שימוש בטלפון נייד בזמן רכיבה על אופנוע

תקנה 28(א) לתקנות התעבורה, קובעת כי "נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה" ותקנה 28ב(1א) קובעת כי "בעת שהרכב בתנועה- הנוהג ברכב לא יאחז בטלפון קבוע או נייד ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית".

ברוב האופנועים, לא קיימת אפשרות להתקין דיבורית קבועה, ולכן הנהגים נוטים לקבע את הטלפון הנייד בתוך הקסדה שהם חובשים. מכאן, עולה השאלה מה הדין בנוגע לשימוש בטלפון בזמן רכיבה על אופנוע והאם קיבוע זה נחשב לעבירה?

בעניין ת"ת 14226-04 מדינת ישראל נגד אסולין דן, בית המשפט זיכה את נהג האופנוע שדיבר בטלפון הנייד שהונח בתוך הקסדה במהלך הנהיגה, ונימק כי במצב כזה לא ננקטת כל פעולה פיזית על ידי הנהג וכי המכשיר מונח על אוזן אחת בלבד כך שהאוזן השנייה משוחררת ויכולה להאזין למתרחש בסביבה. זאת, בקו ישיר עם ההכרעה בנוגע לשימוש באוזניה אחת. כלומר, בית המשפט קבע כי הדבר אינו מהווה עבירה של "שימוש" בטלפון נייד בזמן שהרכב נמצא בתנועה.

כמו כן, בעניין ת (ת"א) 34533/02 מדינת ישראל נ' מדינה גלעד, בית המשפט לתעבורה בתל אביב קבע כי ההבדל בין אוזניה לבין הטלפון הניד עצמו זניח וכי כל עוד הטלפון מוחזק באופן שאינו מהווה הפרעה לנהיגה, לא מדובר בעבירה.

לעומת זאת, בפסק הדין מדינת ישראל נ׳ יאיר דהן (תת״ע 5699-09), בית המשפט מפי השופט יוסף ריבלין קבע קיבוע הטלפון הנייד בתוך הקסדה מהווה עבירה והעלה כי "מכשיר הפלאפון לא נמצא בתוך הקסדה כקישוט, אלא באופן פוטנציאלי לשם שיחה ומכאן בין אם הנאשם שוחח במכשיר ובין אם המכשיר היה בקסדה ללא ששוחח – נעברה עבירה".

בדומה, בתיק 3027-03-12 מדינת ישראל נ' מיכאל מרק אלוני, בית המשפט לתעבורה בתל אביב הרשיע רוכב אופנוע שהטלפון הנייד שלו הוחזק בין הקסדה לבין לחיו וקבע כי יש לשדר מסר לפיו יש לדאוג לכך שאמצעי התקשורת יותקן ויתופעל בדרך בטוחה ובתיק עפ"ת 24616-01-11 עצמוני בריטברט נ' מדינת ישראל, הועלה כי "כל נגיעה להפעלה או לסגירה או לכיוון או לחיזוק הפלאפון בין האוזן לקסדה מסכנת חיים סכנה של ממש".

מהו העונש בגין שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה?

כאמור, שימוש בטלפון נייד על ידי הנהג בזמן הנהיגה מהווה עבירת תעבורה חמורה ביותר והעונש בגינה גבוה בהתאם. נכון לשנת 2022, העונש שצפוי למי שישתמש בטלפון בזמן הנהיגה עומד על קנס של 1000 ₪ ושמונה נקודות. אם נתפסתם על שימוש בטלפון נהג בזמן נהיגה, עומדות בפניכם 2 אפשרויות –

האפשרות הראשונה היא לשלם את הדו"ח שקיבלתם ובכך למעשה להודות בביצוע העבירה ולצבור 8 נקודות שיזקפו לחובתכם במשרד הרישוי. האפשרות האחרת, היא להגיש בקשה להישפט באמצעות הדואר, בהתאם להוראות המפורטות בצדו השני של הדו"ח. ככל שתבחרו באפשרות השנייה, המשטרה תהיה מחויבת לשלוח אליכם זימון לבית משפט, לא יאוחר משנה מהיום שבו קיבלו לראשונה את בקשתכם להישפט. בסופו של תהליך הבירור בבית המשפט, שרצוי שיתנהל עבורכם באמצעות עו"ד תעבורה, יקבע האם אתם אשמים או זכאים וניתן שאף יחתם הסדר טיעון.

אף על פי כן, חשוב לדעת כי קיים גם סיכון מסוים בבקשה להישפט, שכן בית המשפט רשאי להחמיר את עונשו של מי שימצא אשם ולגזור קנס חמור יותר מהמקור, לרבות צבירת נקודות חובה במשרד הרישוי, ככל שלדעתו מדובר בעונש הולם (למשל, כאשר הנהג כבר צבר עבירות תעבורה קודמות).

כך, למשל, בית המשפט יכול להורות על פסילת רישיון הנהיגה של הנהג למשך תקופה שאינה עולה על 3 חודשים, להטיל קנס של עד 5,000 ₪, להטיל תנאי של עד 3 חודשים פסילת רישיון למשך 3 שנים או לדרוש התחייבות להימנע מביצוע עבירה. במקרים אלה, ככל שהנהג יעבור עבירה נוספת מהתוספת הראשונה והשנייה או הרביעית לפקודת התעבורה (עבירת שלט עצור, חציה ברמזור אדום, מתן זכות קדימה וכיוצא בזה) במהלך התקופה שהוגדרה כתנאי, בית המשפט יורה על הפעלת התנאי של פסילת רישיון הנהיגה למשך שלושה חודשים.

כאמור, הרשעה בעבירת תעבורה של שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה מובילה לצבירת 8 נקודות חובה במשרד הרישוי, המעידה על דרגת החומרה הגבוהה ביותר של העבירה. צבירת הנקודות, מסכנת את הנהג בהפעלת סנקציות מנהליות כנגדו, כגון דרישה למעבר מבחן עיוני או מעשי חוזר, פסילות של רישיון הנהיגה לכמה חודשים או לצמיתות, דרישה לעמידה בקורסים שעניינם נהיגה נכונה וכיוצא בזה.

דוח טלפון

הנהיגה עם טלפון נייד ביד אסורה בתכלית האיסור, שכן השימוש בטלפון מסיח את דעתו של הנהג מהנהיגה עצמה והוא עלול לסכן גם את עצמו וגם את שאר הנהגים או הולכי הרגל שבסביבתו. נהג שנתפס כאשר הטלפון הנייד נמצא ביד שלו, בין אם עשה בו שימוש ובין אם לא – ייעצר בצד הדרך ויקבל דוח טלפון. המשמעות היא קנס בגובה 1000 ₪ וכתלות בנתונים נוספים שקשורים ספציפית לנהג זה או אחר ייתכן וגם יירשמו לחובתו נקודות בגין ביצוע עבירת תנועה זו. מדובר בקנס בסכום גבוה בכוונה תחילה, שכן הפיתוי לעשות שימוש בטלפון הנייד במהלך הנהיגה הוא גדול.

מה המשמעות של דוח טלפון?

כאמור, במציאות הנוכחית שבה הטלפון הנייד החכם מהווה חלק בלתי נפרד מהשגרה היומיומית אנשים רבים ובכלל זה נהגים שעומדים לאחוז בהגה, לא מצליחים להיפרד מהטלפון הנייד שלהם במהלך הנהיגה ונדרשים להסיט את העיניים מהכביש לשם התפעול שלו או ביצוע הפעולות בו, מה שמסכן מאד אותם, את הנהגים והולכי הרגל שסביבם ואת הנהיגה הבטוחה והנכונה. דוח טלפון ניתן בכוונה תחילה בסכום גבוה על מנת שהנהגים יירתעו מהשימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה או יצטיידו בכל האביזרים הנדרשים לשם תפעול הטלפון ללא נגיעה בו וללא הסטת העיניים מהמשך הדרך. כך או כך – עדיף לעצור בצד הדרך בצורה מותרת ובטוחה ולא להסתכל על הטלפון בזמן הנהיגה.

את הטלפון הנייד מניחים בצד בזמן נהיגה

למרות הפיתוי – אין זה מומלץ לעשות שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה. לא רק סכנה של קבלת דוח טלפון צריכה למנוע זאת מהנהג אלא הסכנה שהשימוש בטלפון בזמן הנהיגה מביא איתו. ממילא יש בישראל כל כך הרבה תאונות דרכים ולכן כל נהג צריך לעשות כמיטב יכולתו שלא לסכן את עצמו ואת אלה שנוסעים לידו בכבישים. רק בדרך זו יחזרו כולם הביתה בשלום. במידה ונדרש לכם סיוע משפטי בנוגע לנושא תעבורתי – פנו עוד היום למשרד עורכי הדין עומרי בן נתן ושות' ותקבלו מענה מקצועי המבוסס על ניסיון רב שנים בתחום זה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?