instagram facebook-call facebook-call

נהיגה בשכרות

21.07.2022

נהיגה בשכרות – מבוא

שתיית אלכוהול ידועה בהשפעותיה השליליות על שיקול על הדעת, מהירות התגובה והחושים. ואכן, ממחקרים רבים עולה כי צריכת אלכוהול בכמות מופרזת מובילה להאטה משמעותית בתגובות, טשטוש בראייה, חוסר יכולת להבחין בעצמים מרוחקים וצמצום שדה הראייה. בנוסף, צריכת אלכוהול נוסכת בנו תחושת ביטחון שעלולה לגרום לנטילת סיכונים מוגזמים.

אף על פי כן, בשנים האחרונות עולה בהתמדה מספר המבלים שבוחרים לשתות משקאות משכרים ולנהוג בחזרה לביתם. נתוני עמותת 'אור ירוק' מצביעים על כך שמתרחשות מדי שנה בישראל 245 תאונות דרכים בממוצע כתוצאה מנהיגה בשכרות.

במאמר זה, נסביר כיצד מגדיר החוק הישראלי מהי נהיגה בשכרות, איך נבדק שיעור האלכוהול בדם ומהן ההשלכות הצפויות לנהג שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול.

איסור נהיגה בשכרות בחוק הישראלי

לפי סעיף 169ב(א) לתקנות התעבורה, לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור. בסעיף קטן (ג), נקבע כי יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה, העומדת על חמישים מ"ג אלכוהול במאה מיליליטר של דם, או מאתיים ארבעים מיקרוגרם של אלכוהול בליטר של אוויר נשוף.

כפי שנסביר בהמשך, פסיקת בית המשפט השפיעה על רף האכיפה, שעומד כיום על מאתיים תשעים מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.

ראוי לציין כי הדין מחמיר יותר עם נהגים צעירים עד גיל 24 ועם נהגים מקצועיים כגון נהגי אוטובוסים, מוניות, כלי רכב מסחריים ומשאיות. עבורם כל אלה, ריכוז האלכוהול המקסימלי המותר עומד על עשרה מ"ג אלכוהול במאה מ"ל דם בלבד.

פסילת רישיון בעקבות נהיגה בשכרות

לפי סעיף 39א לפקודת התעבורה, העונש המינימלי שיוטל על אדם שנתפס נוהג בשכרות יעמוד על שלילת רישיון הנהיגה שלו למשך שנתיים לכל הפחות. במידה שאין מדובר בפעם הראשונה שבה אותו אדם נתפס נוהג בשכרות, תקופת הפסילה המינימלית תזנק לארבע שנים.

על אף האמור לעיל, בית המשפט רשאי, בהתאם לנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על קיצור משך הפסילה. עם נסיבות אלה ניתן למנות פגמים וכשלים אשר נפלו בהליך מרגע עיכובו של הנהג ועד לסיום ביצוע הבדיקות על ידי השוטרים, לרבות התנהלות לקויה מצד המשטרה שאינה עולה בקנה אחד עם הנהלים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.

עורכי דין המתמחים בדיני התעבורה יידעו לאתר התנהלות לקויה מצד השוטרים שתסייע להם להקל בעונשו של הנהג אותו הם מייצגים.

פרט לשלילת רישיון הנהיגה, קובע סעיף 62 לפקודת התעבורה עונשים נוספים שיושתו על נהג שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול. עם עונשים אלה ניתן למנות עונשי מאסר על תנאי וקנסות כספיים.

מתי נדרש מאדם לבצע בדיקת שכרות?

שוטרי התנועה הפרוסים בכבישיה של ישראל מבצעים בדיקות שכרות באופן תדיר וקבוע. על פי פקודת התעבורה, שוטר רשאי לבצע בדיקת שכרות גם אם לא קיים חשד ממשי לקיומה של העבירה.  לפי סעיף 64 לפקודה, נהג שסירב לתת דגימת ינשוף בהתאם לדרישת שוטר, יראו אותו כמי שנהג בשכרות. אף על פי כן, ראוי להדגיש כי חזקה זו אינו חלה על אנשים אשר סובלים מבעיות רפואיות כמו אסטמה ומחלות ריאות נוספות שמונעות מהם לבצע את הבדיקה.

בדיקת ינשוף

בדיקת ינשוף היא הדרך המקובלת והנפוצה ביותר להוכחת נהיגה בשכרות. ינשוף הוא כינויו של מכשיר למדידת רמת אלכוהול בדם. השם 'ינשוף' נטבע לאור הפעולה שיש לבצע כדי לערוך את הבדיקה: על הנבדקת לקחת נשימה עמוקה ולנשוף אל תוך צינורית הפלסטיק שמותקנת במכשיר. כיום, נמצאים בשימוש בישראל מכשירי ינשוף שיוצרו על ידי חברת דראגר הגרמנית.

האם בדיקת הינשוף מדויקת?

עם כניסתו לשימוש בישראל, טענו נהגים רבים שמכשיר הינשוף אינו מדייק בתוצאותיו. בין השאר נטען כי הינשוף מזהה חומרים אחרים כאלכוהול באופן שעלול להוביל להרשעת חפים מפשע. ואולם, נראה כי בפועל אין ממש בטענות אלה – מחקרים עדכניים מצביעים על כך ששיעור הטעויות שמבצע המכשיר הוא זניח.

ואכן, בשנת 2010 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים ששם סוף לדיון הציבורי בדבר אמינותה של בדיקת הינשוף. בפסק הדין נקבע כי לפי טיבו של מכשיר הינשוף ובהתאם לתורת הפעלתו ותחזוקתו, המכשיר חוקי, אמין וראוי לשמש לאכיפה בפלילים במסגרת התחום שבו הוא נועד לשמש.

כמו כן, קבע בית המשפט כי למכשיר הינשוף עומדת חזקת אמינות על בסיס הדין הקיים וההלכה הפסוקה. מסקנה זו אינה מפתיעה, לאור העובדה שאמינותו של המכשיר נבחנה בכשלושים מדינות שונות שבהן הוא נמצא בשימוש, לרבות גרמניה, הולנד, צרפת וספרד.

אף על פי כן, במידה שאתם נוטלים תרופות כמו נקסיום ואומפרדקס, יש להודיע על כך לבודק, שכן עלולים לחול עיוותים שונים בתוצאות הבדיקה כתוצאה מנטילת התרופות.

ביצוע בדיקת ינשוף לכל נהג במחסום אינה פרקטית בשל הזמן והמיומנות הנדרשים לשם ביצועה. לכן, מצעה המשטרה פתרון יצירתי לסינון הנהגים במחסום, בדמות בדיקת נשיפון מטרימה. מכשיר הנשיפון הוא מכשיר חד פעמי קומפקטי ופשוט לתפעול, אשר מציג תוצאות שאינן נהנות מרמות הדיוק של מכשיר הינשוף המתקדם.

בבדיקה המטרימה, יבקש השוטר מכל נהג במחסום לנשוף לתוך מכשיר הנשיפון. במידה שתוצאות הבדיקה יצביעו על כך שכמות האלכוהול בדמו של הנהג גבוהה מהמותר, יעכב אותו השוטר לשם ביצוע בדיקת ינשוף.

פרוצדורת העיכוב

יש להדגיש כי ניתן לשלול את חירותו ואת חופש תנועתו של הנהג המעוכב אך לזמן מוגבל. לכן, עיכוב נהג לבדיקת שכרות אקראית לא יעלה על שלושים דקות. במידה שבדיקת הנשיפון סיפקה לשוטר אינדיקציה על כמות אלכוהול גבוהה בדמו של הנהג, יהיה על השוטר להודיע לו על העיכוב. במסגרת הודעת העיכוב, על השוטר להציג את עצמו בפני הנהג ולפרט מהי סיבת העיכוב.

בשלב זה, יבקש השוטר מהנהג המעוכב למסור את תגובתו, שתירשם בדו"ח העיכוב, בצירוף העובדות אשר שימשו יסוד לחשד לביצוע העבירה. לאחר מכן, יודיע השוטר לנהג כי הוא מעוכב לצורך ביצוע בדיקת שכרות. משך העיכוב לא יעלה על שלוש שעות ועל הנהג המעוכב ייאסר לאכול, לשתות או לעשן כדי לא לחבל בתוצאות הבדיקה.

לאחר השיחה הראשונית עם השוטר, תישאלנה מספר שאלות בסיסיות, לרבות: מאיפה אתה מגיע? האם שתית אלכוהול? אילו משקאות שתית? היכן שתית? כמה אלכוהול שתית? האם נטלת תרופות לפני הנסיעה? האם השתמשת בסמים לפני הנסיעה? יש להדגיש כי אתם לא מוכרחים להשיב לשאלותיו של השוטר.

בדיקת מאפיינים

בדיקה נוספת אשר מבוצעת בנהגים הנחשדים בנהיגה בשכרות היא בדיקת מאפיינים. המדובר בבדיקה המורכבת מכמה מבחני ביצוע שונים. על השוטר להודיע לנהג כי הוא מבקש ממנו לבצע מספר פעולות על מנת לבחון את חשדותיו בדבר נהיגה בשכרות. מבחני הביצוע מורכבים משלושה תתי מבחנים:

מבחן העמידה

במסגרת מבחן זה, יורה השוטר לנבדק לעמוד כאשר כפות רגליו צמודות זו לזו, זרועותיו מוטלות לצדי הגוף, ראשו מוטה קלות אחורנית ועיניו עצומות, למשך שלושים שניות. על השוטר להדגים לנבדק את אופן ביצועה של הבדיקה.

מבחן ההליכה על קו

במסגרת תת מבחן זה, יורה השוטר לנבדק ללכת תשעה צעדים בקו ישר כאשר זרועותיו מונחות לצדי גופו. לאחר מכן, יהיה על הנבדק לשוב על עקבותיו וללכת תשעה צעדים נוספים "עקב בצד אגודל". על הנבדק למנות את צעדיו בקול רם ולהימנע מעצירה במהלך הבדיקה. גם מבחן זה יודגם תחילה על ידי השוטר.

מבחן הנגיעה באף

במסגרת מבחן זה, יורה השוטר לנבדק לעמוד כאשר שתי רגליו צמודות האחת לשנייה ודיו מושטות לפנים כך שכפות ידיו מופנות מעלה והאצבע המורה שלו מושטת לפנים. לאחר מכן, יורה השוטר לנבדק להטות את ראשו אחורנית ולעצום את עיניו. בשלב זה, יורה השוטר לנבדק לשלוח את האצבע המורה של אחת משתי ידיו לכיוון האף, לגעת בו ולהוריד אותה בחזרה.

ראוי לציין כי בדיקת המאפיינים אינה מעוגנת בחוק או בתקנות, כך שלא יינקטו סנקציות נגד נהג אשר יסרב לבצע את הבדיקה.

בדיקת דם

בדיקת דם נחשבת לאמצעי המדויק ביותר להערכת כמות האלכוהול בדם. על בדיקה זו להתבצע על ידי רופאים מוסמכים, כך שהיא אינה יכולה להתבצע בשטח על ידי שוטרי תנועה. במרבית המקרים, תדרוש משטרת ישראל לקיים בדיקת דם לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים, כדי לבחון באופן המדויק ביותר מה היה אחוז האלכוהול בגופו סמוך לאחר התאונה.

פסילה מנהלית

לאחר קבלת תוצאות בדיקת השכרות, ייערך לנהג שימוע אשר במהלכו מוסמך קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה שלו באופן מידי לתקופה העומדת על שלושים ימים, במידה שהאמין שיש יסוד סביר להניח כי יוגש נגדו כתב אישום.

במקביל להחלטה על פסילת הרישיון המנהלית, רשאי קצין המשטרה להוציא צו על איסור שימוש ברכב שבו בוצעה עבירת הנהיגה בשכרות באופן מידי ולמשך שלושים ימים, גם במקרים בהם הנהג שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול אינו בעליו החוקיים של הרכב.

איזה עונש צפוי לאדם שהורשע בעבירת נהיגה בשכרות?

כפי שצוין לעיל, עונש המינימום בגין נהיגה בשכרות עומד על פסילת רישיון הנהיגה לשנתיים. לעונש זה נלוות סנקציות נוספות כגון פסילת הרישיון על תנאי, קנסות ואף מאסר מאחורי סורג ובריח. ראוי לציין כי נהגים שרישיונם נפסל למשך שנים עשר חודשים ומעלה בשל הרשעה בנהיגה בשכרות מחויבים לבצע בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתום תקופת הפסילה.

בנוסף לכך, רשאי משרד הרישוי לחייב נהגים שרישיון הנהיגה שלהם נפסל לתקופה ארוכה לבצע מבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. נהגים חדשים שרישיון הנהיגה שלהם נפסל לתקופה של מעל לשלושה חודשים בגין הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות יחויבו בבחינה עיונית ומעשית וכן בבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

נתפסתי בנהיגה בשכרות בפעם השנייה – מה הלאה?

המחוקק ובתי המשפט בישראל ראו בחומרה רבה התנהגות חוזרת ונשנית של נהיגה בשכרות. לכן, עונש המינימום שנקבע לעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השנייה במשך שנה עומד על פסילת הרישיון למשך ארבע שנים. במקרים חמורים עלול העונש להגיע למאסר בפועל.

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין נהיגה בשכרות המתמחה בתחום דיני התעבורה?

עורכי דין המתמחים בדיני התעבורה מכירים את נהלי המשטרה לעניין טיפול בנהגים החשודים בנהיגה בשכרות. לא פעם מתעלמים השוטרים שמבצעים את הבדיקות מנהלים אלה ומובילים לפגיעה באמינותן של תוצאות הבדיקות. עורך דין שמכיר את הנהלים לעומק יידע לזהות את הכשלים במימושם, באופן שעשוי להוביל לענישה מקלה ואף לזיכוי מוחלט.

עורך דין נהיגה בשכרות

כמה מסוכנת היא הנהיגה בשכרות. האלכוהול גורם להרגשה מצוינת, מעלה את הביטחון העצמי וגורם לכל נהג להרגיש שהוא כל יכול, גם במחיר של להפוך את עצמו לפצצה מתקתקת עבור עצמו והן עבור הסביבה. כך, נהגים תחת השפעת אלכוהול מבצעים מהלכים מסוכנים בכביש כגון חצייה באדום, עקיפה מסוכנת, ירידה לשוליים ועוד. לעתים, נתפסים דווקא נהגים שמודעים היטב לחוק שבדיקת הינשוף לא היטיבה עימם. במצב זה, עורך דין נהיגה בשכרות ייכנס לתמונה ויעשה כל שביכולתו כדי להוכיח את חפותו של האדם אותו הוא מייצג. המומחים של עו"ד עמרי בן נתן ושות' נתקלים לא מעט בנהגים כאלו, שבסך הכל לגמו שלוק או שניים מהטיפה המרה, ומצאו עצמם מסתבכים עם החוק בעל כורחם.

עורך דין נהיגה בשכרות יכיר את החוק על בוריו

אז מה בעצם אומר החוק בישראל? עורך דין נהיגה בשכרות כמובן יכיר את כל הסעיפים, אך כדאי גם לכם להיות מודעים אליו לפחות באופן בסיסי. ובכן, נהיגה בשכרות משמעותה נהיגה תחת כמות של 290 מיקרוגרם ומעלה של אלכוהול, על פי בדיקת ינשוף. בבדיקת דם מדובר ברמת אלכוהול בין 50 מיליגרם ל-100 מיליליטר של דם. כדאי לדעת שאם הנכם נהגים חדשים וצעירים (כלומר מתחת לגיל 24), רף האלכוהול הוחמר אף יותר וכעת עומד על 50 מיקרוגרם. המטרה של מערכת המשפט והרשויות בישראל היא לנסות למגר את תופעת הנהיגה בשכרות ככל האפשר, ולהפוך את הכבישים המסוכנים בישראל לבטוחים יותר, אפילו קצת.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

כאמור, לעתים אדם מואשם על אף שלא שתה מספיק בכדי להגיע לכמות המוגדרת בחוק. עורך דין נהיגה בשכרות יבקש לראות את כל ההוכחות – החל מתיעוד הבדיקה, רשמים על התנהלות השוטרים, צילומים אם יש ועוד, בכדי לבסס על כל אלו את טענותיו. ככל שיהיו חזקות יותר, כך סביר שהנהג יוכל לשוב לשגרה בהקדם האפשרי. בואו גם אתם לגלות בעצמכם שאפשר להתמודד עם המערכת, בעזרת עו"ד עמרי בן נתן ושות' המתמחים בדיני תעבורה, עם ניסיון של שנים והיכרות מעמיקה עם השטח.

עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות

כל נהג בישראל מודע לסכנות שבנהיגה בשכרות, תודות להסברה בתחום. על אף ההסברה הזו, נשמעים לא מעט מקרים בהם נתפסו נהגים כשהם נוהגים בשכרות ברמה הגרועה ביותר. הציבור המום בכל פעם מחדש, אבל זה לא עוצר את הנהגים מלבצע את העבירה ולעתים אפילו מחוסר תשומת לב בלבד. התאונות הקטלניות בהן האלכוהול לוקח חלק, חייבו את החוק לפעול בהתאם וככל שעובר הזמן, הענישה הופכת חמורה יותר. עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות מוצא עצמו בשנים האחרונות עסוק עד מעל הראש, שכן המקרים הללו הולכים והופכים שכיחים יותר. עם זאת, ישנם אנשי מקצוע שכבר ראו הכל וצברו את הניסיון הנדרש בכדי לטפל בכל מקרה שיתגלגל אליהם, כמו המשרד של עו"ד עמרי בן נתן ושות' שפועלים בתחום כבר למעלה מעשור.

עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות יכווין אתכם לאופן הפעולה הנכון

הדבר החשוב ביותר שיש לעשות במידה ואתם נתפסים עם אלכוהול הזורם בדמכם, הוא קודם כל לשמור על קור רוח ולעשות כדברי השוטר; לענות על כל השאלות, להציג אמצעי זיהוי ועוד. בנוסף, יש לבצע את בדיקת הינשוף ולעולם לא לסרב לה. קחו בחשבון שסירוב משמעותו שכרות לכל דבר, מה שיחמיר את הענישה. כמו כן מומלץ להשתדל ולתעד את התהליך, בכדי להציג את הראיות לאחר מכן בפני עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות שיוכל לנתח אותן ולבחון אותן, לחפש כיצד ניתן להשתמש בהן לטובתכם. בנוסף, עורך הדין ייצג אתכם גם בשלב הדיון המשפטי עצמו, במידה ותגיעו לכך כמובן. לעתים התיקים נסגרים ללא כל רישום פלילי, אם הוכח שהבדיקה לא בוצעה כהלכה.

אלכוהול ונהיגה – שירותים משפטיים מקצועיים 

עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות הוא הגורם החשוב ביותר אליו עליכם לפנות במצב של תאונה או סיטואציה מסוכנת על הכביש. אל תחכו, פנו בהקדם אל עו"ד עמרי בן נתן ושות' ותזכו לשירותים משפטיים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, מאנשי מקצוע שלמדו, התמחו והתנסו בעצמם במשך למעלה מעשור, במגוון רחב של תיקים מעולם התעבורה. עם הוותק והניסיון שצברו, אין ספק שיוכלו לסייע גם לכם. 

נהיגה בשכרות עונש

אף אדם לא יכול לדעת איך הגוף שלו יגיב לשתייה של משקאות אלכוהוליים ובכלל זה גם יין. ההשפעה של האלכוהול על הגוף תלויה בלא מעט פרמטרים ולכן גם מי שחושב שמכיר את עצמו היטב עלול למצוא את עצמו עם ריכוז גבוה של אלכוהול בדם, מה שיגרום למצב של נהיגה בשכרות אם ייכנס לרכב וירצה לנהוג בכוחות עצמו. בישראל הנהיגה תחת השפעה של אלכוהול היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להתרחשותן של תאונות דרכים ולכן ניידות רבות של משטרת התנועה פזורות בכל רחבי הארץ ומנסות לעצור את הנהגים השיכורים לפני שיהיה זה מאוחר מדי.

מה עושים כאשר נתפסים בגין נהיגה בשכרות?

הדבר הראשון שצריך לעשות במידה ונעצרים על ידי המשטרה בגין נהיגה בשכרות היא ליצור קשר עם עורך דין שמתמחה בדיני התעבורה, זאת על מנת שהוא יוכל להבין לעומק מה אירע, איך התבצע המעצר עצמו, באיזו דרך נמדדה רמת האלכוהול בדמו של הנהג ועל סמך כל אלה יקבל החלטה איך יהיה הכי נכון להתמודד עם המקרה ולהתנהל. לא מומלץ לנסות להתמודד עם העניין בצורה עצמאית, שכן מדובר בעבירת תנועה חמורה שיכולה לגרום לתאונות דרכים ואף לפגיעה חמורה בנהגים אחרים או הולכי רגל. בניגוד לתאונות אחרות שקורות לא בהכרח בשל אשמת הגורם האנושי – נהיגה תחת השפעת אלכוהול היא בחירה שצריך להימנע ממנה.

למה חשוב ליווי של עורך דין?

כאמור, מכיוון שעבירה כמו נהיגה בשכרות היא בחירה (כתלות במצבו של אותו אדם לקבל החלטות בצורה מושכלת במצבו) הרי שמדובר בעבירה חמורה במיוחד ואם הוא ייתפס או יגיע ליעדו בלי שקרה שום דבר רע לאף אחד ולא לו עצמו זה יהיה בגדר נס גדול. במידה ונתפס תרצה מערכת החוק להעניש אותו על מנת לוודא שלא יחזור על מעשה זה ולכן חשוב שיהיה לצדו עורך דין מומחה בתחום.

במשרד עורכי דין עומרי בן נתן ושות' עוסקים אך ורק בדיני תעבורה ומציעים ליווי מקצועי, אישי ומותאם לכל לקוח שפונה גם בנושא של נהיגה בשכרות.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?